Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, Tuintjesmarktstad heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. 
Tuintjesmarktstad aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle publicaties van Tuintjesmarktstad zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Tuintjesmarktstad  daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Tuintjesmarktstad streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Informatievoorziening

Organisatie

Tuintjesmarktstad is, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, alleen de organisatie van de Tuintjesmarkt in Stad aan het Haringvliet en/of de garagesale aan de Vrouwtjesweg 32.